Általános szerződési feltételek

1§ Preambulum

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjednek a ZICHY-BIRTOK Kft. és a vállalkozás által működtetett oldal (a továbbiakban: „Szolgáltató”) bor és borgasztronómiai termékeinek, szolgáltatásainak, eseményeinek körére. Tárgyában a Megrendelőt és a Szolgáltatót illető jogokra és kötelezettségekre, a szerződés létrejöttének feltételeire, a teljesítési határidőkre, a fizetési feltételekre, a felelősségi szabályokra, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeire.

2.Az ÁSZF tartalmazza az értékesített, szervezett és megrendezésre kerülő rendezvény (a továbbiakban: „Rendezvény”), a Rendezvényen résztvevők (a továbbiakban: „Résztvevő”), a jegyvásárlók és vásárlók (a továbbiakban: „Megrendelő”) a Rendezvényen való részvételének- és a vásárlás menetének általános feltételeit.

3.A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg.

2§ A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: ZICHY-BIRTOK Kft.

Székhelye és postai címe: 7019 Sárbogárd-Sárhatvan, Külsőhatvanpuszta 000086/2 hrsz..

Cégjegyzékszáma: 07 09 029321

Adószáma: 17783013-5-07

E-mail címe: iroda@zichyfarm.hu

Honlap: https://zichyanna.wineshop.hu

Bankszámla száma: 50420207-10007259

Telefonos elérhetősége: +36 30 366 8812

3§ Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

1.A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott online és telefonos kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató honlapján található, vagy telefonon keresztül történik.

2.A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Megrendelőre, a Szerződő Felekre, a Partnerre, a Látogatóra, a rendezvényen Résztvevőre, valamint a jogosulatlan Résztvevőkre.

3.A Szolgáltató és a Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.

4.A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja 2024.06.12. napja. Az ÁSZF rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

5.A Szolgáltató, valamint a Megrendelő között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

6.Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változások, a változás előtt létrejött és visszaigazolt megrendeléseket nem érintik. Szolgáltató az ÁSZF módosításáról külön értesítést nem küld.

7.Az Internetes felületen való vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a vásárlási feltételek elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.

8.A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Bármilyen korábbi tájékozódás elmulasztásából adódó jogvita esetén a felelőség a vásárlót terheli.

4§ Regisztráció, személyes adatok kezelése

1.A honlapon regisztrált és nem regisztrált látogatók egyaránt vásárolhatnak.

2.A regisztrációt követően a Megrendelő visszatérő látogatóként, e-mail cím és jelszó segítségével tud belépni a létrehozott fiókjába.

3.Regisztráció esetén a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak minősülő adatait az ott meghatározott célból (pl. hírlevél kiküldés) kezelje, rögzítse, tárolja, feldolgozza, rendszerezze és azokat a Partnerek részére továbbítsa.

4.Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szolgáltató a honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a Megrendelőt, mely az alábbi helyen érhető el: https://zichyanna.wineshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato

5.A személyes adatok továbbítására az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kerülhet sor. A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadta.

6.A Szolgáltató véglegesen törli a Megrendelő adatait, amennyiben Megrendelő úgy dönt, hogy nem kíván további információt kapni, vagy nevét és egyéb személyes adatait el kívánja távolíttatni a Szolgáltató listájáról.

5§ A kínált termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozókorlátozások

1.Alkoholtartalommal rendelkező termékeinkre a rendelést csak 18 év feletti Megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni. Ennek ellenőrzésére nincs lehetőségünk, így e tekintetben az oldal megnyitásával egyidejűleg azt nyilatkozatként tekintjük.

6§ Megvásárolható termékek, a szolgáltatások köre

1.A Szolgáltató honlapján a Borok menüpont alatt a Szolgáltató feltünteti a termék/cikk nevét, leírását, a termékről fotót jeleníthet meg. A megjelenített kép eltérhet a valóságtól, illusztrációként szerepelhet. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő kép tényleges kinézete miatti különbőzőség miatt.

2.Szolgáltató kereskedelmi tevékenysége keretében, a vendéglátást kiegészítően borgasztronómiai termékeket értékesít. A megjelenített termékek személyesen vagy online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját!

3.A meghirdetett rendezvények helyszíne a Szolgáltató üzlethelysége, valamint a Partnerek által meghirdetett helyszínek.

7§ Rendezvényeken való részvétel feltételei

1.Rendezvényen történő részvételre a megváltott, belépésre jogosító visszaigazolással, jeggyel, van lehetőség.

2.A Rendezvényen Résztvevő személy kizárólag előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen Résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja.

3.A Rendezvényen Résztvevő más Résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen Résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.

4.A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

5.A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Részvevőjének vagy harmadik személynek.

8§ Árjegyzék

1.A Szolgáltató által forgalmazott termékeinek, valamint közvetített szolgáltatásainak díjai a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben értendő.

2.A kezelési és egyéb költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a honlapon kerülnek megjelenítésre.

3.A Szolgáltató weboldalán található bortermékek, rendezvények árai a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor az árak változtatási jogát fenntartja.

9§ Rendelés menete

1.A Szolgáltató által kínált termékekre / rendezvényekre megrendelés leadható: a. online megrendelés elküldésével;

2.Megrendelő az online megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

3.Szolgáltató a Megrendelő által leadott megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.Megrendelő a megrendelt termék díját a Szolgáltató által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

5.Vásárlási útmutató:

a.A weboldalon található termékek közül a megfelelő kiválasztása.

b.Az termék aloldalán a plusz (+) illetve mínusz (-) gombok segítségével kiválasztható a termékek mennyisége.

c.A mennyiség kiválasztását követően, a „Kosárba” gombra kattintva.

d.A vásárlás befejezését a jobb felső sarokban található „Kosár ikon” megnyomásával, majd a „Tovább a fizetéshez” gomb kattintásával lehet végrehajtani.

e.A megjelenő „Kosár Tartalma” oldalon a rendelés tartalmának áttekintésére van lehetősége. Amennyiben nem megfelelő a rendelés tartalma, a plusz (+) illetve mínusz (-) gombok segítségével módosítható az adott termékekből kívánt vásárlás mennyisége. A sor végén található törlés (megjelenítése: X) lenyomásával törölni lehet a tételeket. A rendelés véglegesítését követően a „Pénztár” gombra kattintva léphet tovább.

f.A pénztár oldalon a megfelelő számlázási adatok kitöltése után a megfelelő szállítási és fizetési módot szükséges kiválasztani. A „Tovább az összegzésre” gombbal léphet tovább.

g.Ezt követően a szállítási és fizetési adatait ellenőrizheti. Ugyanezen az oldalalon leadhatja rendelését, ha elolvasta és az üres négyzet kipipálásával elfogadta az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót.

h.A fizetés teljesítése után a megadott email címre fognak érkezni a megrendeléssel kapcsolatos további információk.

6.Weboldalon történő vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a vásárlási feltételek elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.

10§ A megrendelés lemondásának feltételei, elállási jog:

1.A Megrendelő jogosult a megrendelés, foglalás lemondására. Amennyiben a vásárlás lemondása a várható szállítási időpontot megelőző 48 órán belül történik, a foglalási díj összege visszautalásra kerül a Megrendelő részére. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órán belül történik, abban az esetben Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a foglalási díj összegét.

2.Megrendelő a leadott megrendelésétől 24 órán belül indokolás nélkül elállhat. A Megrendelő az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amely naptól a vásárlás megvalósult.

3.Termék vásárlás esetén, az elállás joga nem illeti meg Megrendelőt abban az esetben, ha személyesen vásárolta meg a terméket.

4.A Megrendelőnek az elállási/felmondási nyilatkozatát a „Szolgáltató adatai” pontnál feltüntetett telefonszámon, e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

5.Amennyiben a Megrendelő a vételárat a rendeléskor nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen tényleges nem érhető el, valamint, ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja meg a foglalásokat, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, illetve jogosult a foglalás teljesítését megtagadni, valamint jogi következményeket foganatosítani.

6.Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

11§ Tájékoztatás a fizetési módokról

1.A honlapon feltüntetett termék díjának/ vásárlásának kiegyenlítése a ’Bankkártyás fizetés Barionnal’ szolgáltatás igénybevételével lehetséges. A díj kifizetése a vásárlás véglegesítésekor válik esedékessé.

2.A részvételi díjat a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Megrendelő által megadott bankkártya számlájára terheli.

3.A Barion rendszerében leadott rendelés esetén, a honlapon előzetes regisztráció nem szükséges. Minden más esetben rendezvényre jegyfoglalás és fizetés végrehajtás regisztrációhoz kötött.

4.A Szolgáltató a személyes jegyvásárlásra a Rendezvény helyszínén, előzetesen küldött igényre, kapacitásától függően korlátozott számban lehetőséget biztosíthat.

5.Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató által kijelölt üzlethelységében/ átvételi ponton vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor.

6.A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Megrendelő a Szolgáltató üzlethelységében, vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

7.Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

8.Az ÁSZF megfelel a jogszabályokban előírtaknak.

12§ Számlakiállítás

1.Szolgáltató a vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. Az e-számlát a Szolgáltató e-mailben küldi el a Megrendelő által megadott emailcímre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók. Az elektronikus számla pdf formátumú dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

13§ Felelősség korlátozása

1.A Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelvesztésből, adatsérülésből, az adatok manipulálásából eredő kárért, harmadik személyek elektronikus vagy fizikai úton történő illetéktelen behatolásából eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért.

14§ Szerzői jogok, üzleti titok

1.Azzal, hogy belép a https://zichyanna.wineshop.hu honlapjára, annak valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalon https://zichyanna.wineshop.hu weboldalon található tartalom ZICHY-BIRTOK Kft. szellemi tulajdona. A szolgáltató fenntart minden, a webhely bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

2.Az https://zichyanna.wineshop.hu domain név felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos és szóbeli hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

3.Felek az információkat kizárólag a köztük fennálló kapcsolat, jogviszony teljesítéséhez használhatják fel és kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni az információk jogosulatlan tárolásának, felhasználásának, továbbításának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a Megrendelő hozzájárulása esetén a személyes adatnak minősülő adatait a Partnerek részére továbbíthatja.

4.A Szerződő Felek az egymással való kapcsolatukra és a Megrendelőre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

15§ Reklám adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

1.A Megrendelő a regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint a honlap fejlesztője és üzemeltetője, reklámnak minősülő tájékoztatást, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján megkeresse.

16§ Reklamáció, Panaszkezelés

1.Szolgáltató azzal a céllal nyújtja szolgáltatásait és értékesíti termékeit, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató adatainál rögzített telefonon, e-mail címen, vagy levél útján közölheti.

2.A Megrendelő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

3.A Megrendelő panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testületek

17§ Az ÁSZF-re vonatkozó jogszabályok

1.A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK Rendelet hatályon kívül történő helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Info tv.);

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet.

18§ Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen

Megrendelő: a Szolgáltató üzlethelységéből, annak honlapján található szolgáltatásait igénybe vevő, termékeiből vásárló személy.

Szolgáltató: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság/ egyéni vállalkozó.

Rendezvény: a Szolgáltató által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény.

Termék: a Szolgáltatótól vagy egyéb Szerződéses partnereitől a partnerek és Rendezvények keretében megvásárolható dolog.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató vagy szerződéses Partnerei a Rendezvényen – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Vásárló: a terméket a Szolgáltatótól megvásárló személy.

Vásárló: a Szolgáltató üzlethelységéből, annak honlapján található szolgáltatásait igénybe vevő, termékeiből vásárló személy.

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Résztvevő: jelenti a Szolgáltató által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevők bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.

Partner: adott Rendezvényen vagy viszonteladói körben a szolgáltatóval létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Árjegyzék: a Rendező által értékesített termékek és szolgáltatások leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a Rendezvényekhez kapcsolódó egyes kedvezményeit tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező tájékoztató, amely a https://zichyanna.wineshop.hu oldalon érhető el.